About Us
Services
Showroom
Quote Form
Career
Contact Us
CAREER

HIRING INFORMATION

Date: 10/19/2016

We currently have a few positions that need to be filled:

  • Milling CNC Set-up: 2+ years of experience required.
  • Turning/Lathe CNC Set-up: 2+ years of experience required.
  • Milling & Turning CNC Operators: 2+ year experience preferred.
  • QC Inspector: 5+ years of experience, familiar with CMM inspection. Knowledgeable of 5-axis CMM programming and CMM Manager software is highly preferred. 

General Requirements: Excellent communication, attention to detail, teamwork, basic soft skills, etc.

Start End
Shift 1 06:00 AM 02:30 PM
Shift 2 02:00 PM 10:30 PM

Please send us your job application and resume to hr@lt-engineering.com or fax them to 1-408-441-1890. Clearly state the preferred shift, position, and rate.

You can electronically fill out the PDF of  the Job Application (signature is optional), save it, and send it to us.

Download job application here: Job Application


 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày: 10/19/2016

Hiện tại L & T Precision Engineering, Inc. cần tuyển dụng một số vị trí như sau:

  • Set-up man cho máy CNC mill: 2 năm kinh nghiệm trở lên.
  • Set-up man cho máy CNC lathe: 2 năm kinh nghiệm trở lên.
  • Machine Operator cho máy CNC mill/lathe: 2 năm kinh nghiệm trở lên
  • QC Inspector: 5 năm kinh nghiệm trở lên và biết sử dụng máy CMM. Ưu tiên người biết lập trình máy CMM 5-trục và biết phần mềm CMM Manager.

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt, có thái độ tốt trong làm việc nhóm và hợp tác trong công việc.

Bắt đầu Kết thúc
Ca sáng (ca 1) 06:00 AM 02:30 PM
Ca chiều (ca 2) 02:00 PM 10:30 PM

Đơn tuyển dụng và résumé xin gửi về email tại hr@lt-engineering.com hoặc fax vào số 1-408-441-1899. Xin ghi rõ bạn muốn làm ở vị trí nào, ca làm việc, mức lương theo giờ mà bạn mong muốn.

Bạn có thể điền trực tiếp thông tin vào file PDF này (chữ kí không cần thiết), save lại, rồi gửi cho chúng tôi.

Tải về (download) đơn tuyển dụng tại đây: Đơn tuyển dụng

www.lt-engineering.com - 2395 Qume Drive, San Jose, CA 95131 - tel: (408) 441 - 1890
Copyright � 2005. All rights reserved. Contact webmaster